Poptávka.cz

Obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Business Aggregator, s.r.o.

Se sídlem Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČ: 08320349
Zapsáni pod spisovou značkou C 316244
(dále jen „Poskytovatel“)

Poptávající

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý subjekt, který si zadá prostřednictvím webu www.poptavka.cz poptávku. (dále jen „Poptávající“)

2. Popis služby

Služba www.poptavka.cz slouží ke zprostředkování nabídek od dodavatelů registrovaných u poptávkových serverů www.epoptavka.cz a www.aaapoptavka.cz. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba předává poptávky serverům www.epoptavka.cz (provozovaného společností B2M.CZ, s.r.o.) a www.aaapoptavka.cz (provozovaného společností AAApoptávka, s.r.o., dceřinou společností B2M.CZ, s.r.o.). Další zpracování poptávek provadí poptávkové servery www.aaapoptavka.cz a www.epoptavka.cz, které provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce.

Zadání poptávek prostřednictvím webu www.poptavka.cz umožňuje poptávajícímu subjektu velmi snadno, rychle a efektivně rozeslat svůj požadavek na relevantní dodavatele a získat tak celou řadu nabídek k výběru. Po zadání je poptávka doručena operátorům serverů www.epoptavka.cz a www.aaapoptavka.cz, kteří ji do 1-2 pracovních dnů zveřejní na webu a rozešlou jednotlivým dodavatelům, kteří jsou zaregistrováni na serverech registrovaní. Operátor má právo kontaktovat Poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.

Registrovaní dodavatelé serverů www.aaapoptavka.cz a www.epoptavka.cz mají viditelné kontaktní údaje Poptávajících na daných serverech zveřejněných poptávek.

Zadání poptávky je zdarma, Poptávající neplatí žádný poplatek Poskytovateli za její zadání a rozeslání na relevantní dodavatele.

Podmínky pro zadání poptávky:

3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání poptávajícího v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru a podmínkami pro zadání poptávky. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a nerozeslání a výmaz poptávky.

Poskytovatel služby si také vyhrazuje právo nepředat poptávky, které nesplňují určitou hranici obratu (poptávky po spotřebním zboží, poptávky v jednotkách tisíc Kč, apod.).

3.2 Poptávající

Poptávající může požádat Poskytovatele o ukončení platnosti poptávky na webových stránkách poptávkových serverů (epoptavka.cz, 123dopyt.cz, aaapoptavka.cz, aaadopyt.cz). Poptávku, která byla již jednou rozeslána dodavatelům, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem poptávajících jejich osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi dodavateli a poptávajícími.

Poskytovatel služby má právo zasílat poptávajícímu e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Poskytovatel služby předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek.

Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.

Více k ochraně osobních údajů zde.

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Poptávajícím při poskytování služby - zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poptávajícím a Poskytovatelem okamžikem odeslání poptávky pomocí webového formuláře na www.poptavka.cz nebo po zadání poptávky prostřednictvím telefonického kontaktu.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.poptavka.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2019.